REJESTRACJA


W celu rejestracji należy wysłać zgłoszenie na mail ppo@flippery.org.pl podając:

- imię i nazwisko,
- numer IFPA (jeśli ktoś takiego numeru jeszcze nie posiada podaje w tym miejscu "brak",
- kraj,
- adres email

oraz opłacić wpisowe.

Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu